Thứ năm, Ngày 25 Tháng 05 Năm 2017
  • Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin Phòng giáo dục và đào tạo TP Hải Dương
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

  Đang truy cập: 74  
 
6 4 0 3 2 0 8 2
 
 
Giáo dục tiểu học Văn bản chỉ đạo
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012

Tệp đính kèm: HUONG DAN NHIEM VU NAM HOC 2011-2012


UỶ BAN NHÂN DÂN TP HẢI DƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
                                              
 Số: 340/PGDĐT-GDTH
 
 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học 2011- 2012 đối với cấp tiểu học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               ______________________
 
 Hải Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2011 

           Kính gửi: Các trường Tiểu học thành phố Hải Dương
 
          Căn cứ Chỉ thị số 3398 /CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị số 19/2011 ngày 15/8//2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011- 2012 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp;
          Căn cứ Quyết định số2094 /QĐ-BGDĐT  ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ Công văn số5438/BGDĐT-GDTH  ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012 đối với cấp tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 967/SGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012;
Căn cứ công văn số 982/SGD&ĐT-GDTH ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý các trường tiểu học năm học 2011-2012;
          Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường Tiểu học triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012 như sau:
 
A. NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2011 – 2012 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá xếp loại theo hướng giảm tải, phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí học sinh tiểu học, phù hợp mục tiêu giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học giáo dục an toàn giao thông, chống bạo lực, tệ nạn xã hội; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
 
B - NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
- Thực hiện nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Không tổ chức dạy học trước và thi tuyển học sinh vào lớp 1.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, duy trì sĩ số 100%, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí.
2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động :
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh sạch sẽ của học sinh và giáo viên.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường thông qua trò chơi dân gian, hát dân ca… Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tuỳ điều kiện cụ thể, có thể tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ…).
II. Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012: Số tuần thực học là 35 tuần;
 Học kỳ I: bắt đầu từ 22/8/2011 đến ngày 12/01/2012 gồm 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục theo quy định.
Nghỉ học giữa 2 học kỳ: ngày 13/01/2012.
Học kỳ II: bắt đầu từ ngày 16/01/2012 gồm 17 tuần thực học, thời gian còn lại tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định.
Kết thúc năm học: trước ngày 31/5/2012.
Xét công nhận HTCTTH: trước ngày 31/5/2012.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời lượng tối đa 7 tiết/ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:
+ Về nội dung: Giáo viên được chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học, giáo dục và thực hành kiến thức đã học theo kế hoạch giáo dục để thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp. Tích cực tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá...; khuyến khích việc tổ chức dạy buổi 2 một cách linh hoạt, sáng tạo theo khả năng và nhu cầu học tập của học sinh nhằm tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
Giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.
+ Tổ chức bán trú: Khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh; linh hoạt, đa dạng các hoạt động bán trú: Tổ chức và quản lí tốt việc nghỉ trưa, ăn trưa cho học sinh; ngoài thời gian ngủ trưa, cần tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ nghỉ trưa phù hợp như xem phim, xem tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian...
Cần tăng cường kiểm tra các điều kiện ăn nghỉ, vệ sinh an toàn thực phẩm... để đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho học sinh.
+ Động viên cha mẹ học sinh đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh đạt hiệu quả.
III. Thực hiện Chương trình, sách, thiết bị dạy học.
1. Chương trình
a. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về hướng dẫn dạy học thủ công, kỹ thuật ở tiểu học, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học.
b. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học của Bộ, nhà trường chỉ đạo giáo viên thực hiện điều chỉnh theo hướng "giảm tải" chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn giáo dục địa phương. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.
- Việc tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS....) vào các môn học và hoạt động giáo dục cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục thực hiện tổ chức giảng dạy môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở những trường có đủ điều kiện. Có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để tăng dần số học sinh được học tin học, nâng tỉ lệ học sinh được học tin học lên 30% vào năm học 2012-2013.
c. Triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020" theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả việc dạy Tiếng Anh cho 76,6% học sinh đã đăng kí học bộ môn này. Cụ thể: Khối lớp 3: thực hiện dạy 4 tiết/tuần đối với 09 đơn vị đảm bảo các điều kiện về CSVC và đội ngũ giáo viên; các lớp còn lại và khối 4; khối 5 dạy 2 tiết/tuần sử dụng sách Let’s Learn English (riêng trường Tiểu học Ngọc Châu tiếp tục dạy 4 tiết/tuần đối với khối lớp 4). Các lớp khối 1;2 ở những nơi có điều kiện và nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh, được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt sẽ được làm quen với Tiếng Anh thông qua chương trình của Phonics, Vitoria.
2. Sách
 - Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh:

Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
1. Tiếng Việt 1 (tập 1)
2. Tiếng Việt 1 (tập 2)
3. Vở Tập viết 1 (tập 1)
4. Vở Tập viết 1 (tập 2)
5. Toán 1
6. Tự nhiên và Xã hội 1  
1. Tiếng Việt 2 (tập 1)
2. Tiếng Việt 2 (tập 2)
3. Vở Tập viết 2 (tập 1)
4. Vở Tập viết 2 (tập 2)
5. Toán 2
6. Tự nhiên và Xã hội 2
 
1. Tiếng Việt 3 (tập 1)
2. Tiếng Việt 3 (tập 2)
3. Vở Tập viết 3 (tập 1)
4. Vở Tập viết 3 (tập 2)
5. Toán 3
6. Tự nhiên và Xã hội 3
 
1. Tiếng Việt 4 (tập 1)
2. Tiếng Việt 4 (tập 2)
3. Toán 4
4. Đạo đức 4
5. Khoa học 4
6. Lịch sử và Địa lí 4
7. Âm nhạc 4
8. Mĩ thuật 4
9. Kĩ thuật 4
 
1. Tiếng Việt 5 (tập 1)
2. Tiếng Việt 5 (tập 2)
3. Toán 5
4. Đạo đức 5
5. Khoa học 5
6. Lịch sử và Địa lí 5
7. Âm nhạc 5
8. Mĩ thuật 5
9. Kĩ thuật 5
 

 
 
Riêng các môn Tin học cần lưu ý:
+ Đối với môn Tin học, sử dụng các cuốn "Cùng học Tin học" quyển 1, quyển 2, quyển 3 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Các trường thực hiện nghiêm túc chủ trương cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh; giảm giá bán sách giáo khoa cho học sinh là con gia đình nghèo; xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập. Hiệu trưởng kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng sách tham khảo trong nhà trường theo quy định của Bộ và của Sở. Nghiêm cấm việc phát hành tài liệu, sách tham khảo ngoài luồng trong trường học, hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh mua và sử dụng sách tham khảo đảm bảo yêu cầu thiết thực tránh lãng phí không cần thiết.
- Khuyến khích các trường áp dụng mô hình "Thư viện xanh", " Thư viện thân thiện"... phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; khai thác và sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.
3. Thiết bị dạy học
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học.
- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiéng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội (đĩa hình Skycare, đĩa hình giáo dục kỹ năng sống...).
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học; tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.
- Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản TBDH một cách hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng TBDH. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học.
          IV. Dạy học cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
1. Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ:
Thực hiện theo Thông tư 39/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hoà nhập cho trểm có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ lang thang, cơ nhỡ theo kế hoạch dạy học và thời khoá biểu được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương; chương trình học tập trung vào các môn Tiếng Việt, Toán rèn cho trẻ kĩ năng đọc, viết và tính toán. Căn cứ vào số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ. Đánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung và yêu cầu đã được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 39/TT-BGDĐT.
 2. Đối với học sinh khuyết tật:
Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, triển khai hiệu quả chính sách về người khuyết tật thể hiện qua Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật; Thông tư 39/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là Luật người khuyết tật; các văn bản quy phạm pháp luật về Giáo dục khuyết tật năm 2011 với những nguyên tắc cơ bản sau:
- Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp với đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại.
- Mọi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều đều được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, được giáo dục kỹ năng sống, học văn hoá để hoà nhập cộng đồng.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật tại địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật chất nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục người khuyết tật.
V. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia.
1. Củng cố, duy trì thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học – chống mù chữ (PCGDTH – CMC) và thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) đúng độ tuổi. Triển khai thực hiện Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
Các địa phương tiếp tục rà soát tự kiểm tra, đối chiếu đánh giá kết quả đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi theo các mức độ.Tích cực tham mưu, xây dựng kế hoạch, giải pháp để phấn đấu đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi Mức độ II.
 - Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu PCGDTH.
2. Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia.
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày  24/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
 Các trường chưa đạt chuẩn có kế hoạch cụ thể, tham mưu với chính quyền địa phương để phấn đấu xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 được 5 năm, tiến hành kiểm tra, rà soát, đề nghị công nhận lại; lập kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phấn đấu trong năm học xây dựng trường TH Ái Quốc đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, TH Nguyễn Trãi đạt chuẩn Quốc gia mức độ I (vào năm 2012), kiểm tra và tiếp tục công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với TH Tứ Minh, Bình Hàn.
3. Xây dựng trường chất lượng cao
Thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục thành phố Hải Dương giai đoạn 2011-2015 tập trung xây dựng trường TH Lý Tự Trọng trở thành trường chất lượng cao. Cụ thể:
- Tập trung công tác bồi dưỡng CBQL và giáo viên nâng cao chất quản lý, chất lượng chuyên môn của đội ngũ nhà giáo.
- Sáng tạo trong việc tổ chức các Câu lạc bộ theo năng lực sở trường của học sinh.
- Tổ chức liên kết với bể bơi thực hiện giáo dục bơi cho học sinh.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn của nhà trường.
- Tham mưu với UBND thành phố trong việc mở rộng diện tích đất cho nhà trường và xây dựng trường mới đáp ứng cơ sở vật chất đối với trường chất lượng cao.
VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục
Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ CBQLvà giáo viên về:
- Nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nói riêng. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện các giải pháp khắc phục và phòng chống phát âm lệch chuẩn L/N. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Công văn số 5516/BGDĐT- NGCBQLGD về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục năm học 2011- 2012. Chú trọng phương pháp bồi dưỡng của CBQL để giáo viên hiểu, nắm vững nội dung trọng tâm của các văn bản mới.
- Duy trì và củng cố, kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán địa phương nhằm thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Tăng cường bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn của cụm trường theo hướng chuyên đề. Coi trọng công tác tự bồi dưỡng của cán bộ quản lí và giáo viên để nâng cao nghiệp vụ quản lí, chuyên môn và năng lực công tác.
- Tăng cường tính tù chñ vµ khuyÕn khÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o trong x©y dùng h­íng ®i thÝch hîp cña mçi nhµ tr­êng, mçi hiÖu tr­ëng; ®ång thêi ph¸t hiÖn vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c hiÖn t­îng chưa phù hợp trong c«ng t¸c qu¶n lý.
VII. Một số hoạt động khác
1. Tổ chức Giao lưu cán bộ quản lí giỏi cấp Thành phố nhằm chuẩn bị tham gia Giao lưu cán bộ quản lí giỏi cấp Tỉnh (tháng 01/2012).
2. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục: Liên hoan tiếng hát dân ca, các trò chơi dân gian; Liên hoan biểu diễn đàn Piano kỹ thuật số, Festival " Khám phá khoa học qua môn Tự nhiên- Xã hội", Giao lưu tìm hiểu An toàn Giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học, tham gia thí nghiệm toàn cầu về hoá học do Unesco phát động; thi viết chữ đẹp…phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Phối hợp với Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức Liên hoan nghệ thuật học sinh Tiểu học lần thứ 2 (dự kiến tháng 3/2012).
3. Tập huấn và triển khai phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" ở những nơi có điều kiện .
4. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.Quan tâm công tác y tế trường học, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích... cho học sinh.
5. Mua mới, thay thế, sữa chữa, sắp xếp để đáp ứng các tiêu chuẩn về bàn, ghế học sinh theo quy định của Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.
- Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học. Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả đàn Piano kỹ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
6. Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hoá giáo dục, "Ba công khai", kiểm định chất lượng trường tiểu học, tham mưu thực hiện nội dung Đề án với mô hình Trường tiểu học chất lượng cao.
7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Giáo dục bơi cho học sinh tiểu học; sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện đề án đối với các đơn vị thí điểm. Tổ chức Olympic bơi lội cho học sinh tiểu học (Dự kiến vào tháng 4; 5/2012).
8. Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm; chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm sau buổi 2 và ngày thứ bẩy, chủ nhật. Tổ chức cho giáo viên kí cam kết không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm túc đối với các giáo viên vi phạm. Thực hiện nghiêm túc việc thu góp đúng theo đúng hướng dẫn số 238/HD-LN Liên ngành Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Sở Lao động TBXH ngày 14/3/2011 và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo kịp thời, chính xác...
 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào hướng dẫn trên, các trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của năm học và triển khai hướng dẫn tới từng cán bộ, giáo viên.
Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, các trường phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và xử lí kịp thời.
 
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- Lãnh đạo PGD&ĐT (để b/c)
- Các bộ phận có liên quan (để p/h);
- Các trường TH (để thực hiện);
- Lưu: VP, GDTH.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
(đã ký)
 
 
 
Trần Thị Thu Hằng
 

 

 

Ngày 30/10/2011
Trần Thu Hằng  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HẢI DƯƠNG
Trưởng ban biên tập: Lê Thị Mỹ Phương - Trưởng phòng GD&ĐT
Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - ĐT: (0320) 3853 711
Website: www.pgdhaiduong.edu.vn - Email: info@pgdhaiduong.edu.vn