Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2014
  • Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin Phòng giáo dục và đào tạo TP Hải Dương
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

  Đang truy cập: 105  
 
2 3 7 0 9 6 0 9
 
 
Tin tổng hợp
Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá tài liệu phục vụ dạy và học pháp luật trong các trường trung học

 

Số tư liệu: 7878/BGDĐT-PC
Ngày ban hành: 21-11-2012
Tệp đính kèm:  7878PC.rar

Kính gửi:

Các sở giáo dục và đào tạo

Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; ngày 22/6/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch liên tịch số 5068/KH-BTP-BGDĐT về việc khảo sát, đánh giá tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu tham khảo phục vụ dạy và học pháp luật trong các trường trung học gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tư pháp và yêu cầu hai Sở phối hợp tiến hành việc khảo sát, đánh giá thực trạng tài liệu hiện đang sử dụng trong các trường trung học trước ngày 30/10/2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá tài liệu phục vụ dạy và học pháp luật trong trường phổ thông theo các nội dung sau:

1. Thực trạng hệ thống tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu phục vụ dạy và học pháp luật hiện đang được sử dụng trong các trường trung học.

2. Tình hình quản lý, khai thác, sử dụng sách pháp luật trong thư viện nhà trường của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.

3. Kinh phí phục vụ việc mua, cập nhật tài liệu (số liệu cụ thể từ 2009 đến nay theo từng năm).

4. Đánh giá tác động, hiệu quả của hệ thống tài liệu, của tủ sách pháp luật hiện đang được sử dụng trong các trường trung học.

5. Đề xuất các loại tài liệu cần biên soạn phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học.

(Các phụ lục chi tiết  gửi kèm theo Công văn)

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/12/2012 theo địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội; đồng thời gửi qua email: vupcs@moet.edu.vn.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp; các bộ, ngành thành viên BĐH Đề án;
- Các thành viên BĐH Đề án;
- Lưu VT, PC, BĐH (60).

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 1928

 

Trần Quang Quý

 

Ngày 26/11/2012
 
[ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

 ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HẢI DƯƠNG
Trưởng ban biên tập: Ngô Thị Loan Hiền - Trưởng phòng GD&ĐT
Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - ĐT: (0320) 3853 711
Website: www.pgdhaiduong.edu.vn - Email: info@pgdhaiduong.edu.vn